• Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες και προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες: Ο ρόλος του Ιατρικού Βιβλιοθηκονόμου της Ελένης Σεμερτζίδου Δρ. Λογοτεχνίας-Ιατρική Βιβλιοθηκονόμος ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

    4 Μαΐου 2022

    Posted in: ΔΙΑΝΟΗΣΗ

  • Comments are closed.