• ΑΡΘΡΟ: Οι Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες και το μέλλον τους / Της Ελένης Σεμερτζίδου

  31 Μαρτίου 2021

  Posted in: ΔΙΑΝΟΗΣΗ

  images

  f3

  Περίληψη
  Οι Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες αποτέλεσαν και αποτελούν ένα αναπόσπαστο λειτουργικό κομμάτι των Υπηρεσιών Υγείας που προσφέρονται από το Νοσοκομείο και τους εργαζόμενους σ’ αυτό. Ωστόσο, η συνεχής τους υποβάθμιση, ειδικά στη χώρας μας, την τελευταία δεκαετία, έθεσε σε κίνδυνο τη σημαντικότητα του έργου τους. Η σύγχρονη εποχή επιβάλει τον εκσυγχρονισμό τους και την εναρμόνισή τους με τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες της Πληροφοριακής Παιδείας.

  1.1. Ορισμοί
  Σύμφωνα με το Αμερικανικό Εθνικό Ίδρυμα Προτυποποίησης(AmericanNationalStandardsInstitute),μια Νοσοκομειακή βιβλιοθήκη ορίζεται ως μια οντότητα που εξυπηρετεί Επαγγελματίες Υγείας σε Νοσοκομεία ή αλλού, είτε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο τομέα (ANSI, 1983, 2001).
  Διεθνώς, η Νοσοκομειακή Βιβλιοθήκη αποτελεί το Βασικό Τμήμα για:
   Την παροχή Τεκμηριωμένης Πληροφόρησης (Knowledge-basedInformation),
   Την ανάπτυξη Συστημάτων και Υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών Τεκμηριωμένης Πληροφόρησης του Οργανισμού (Gluck, 2002).

  Επίσης:
   Tο πρότυπο 5 της Medical Library Association (Standards for Hospital Libraries 2002 with revision 2004) υποδεικνύει τη σημαντική σύνδεση μεταξύ Τεκμηριωμένης Πληροφόρησης (Knowledge Based Information) και παρεχόμενης φροντίδας υγείας,
   Ως σκοπός της Νοσοκομειακής Βιβλιοθήκης τίθεται η εξυπηρέτηση όλων των ομάδων χρηστών του Νοσοκομείου (Gluck, 2002).
  Οι Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες του σήμερα έχουν ρίζες που εκτείνονται στην εποχή της αποικιακής Αμερικής. Η ανάπτυξή τους κινήθηκε παράλληλα με τον κοινωνικό μετασχηματισμό της Ιατρικής, όπως διαπιστώνεται από τον Κοινωνιολόγο του Πανεπιστημίου του Harvard, PaulStarr (Starr, 1982).

  1.2. Σκοποί
  Η Νοσοκομειακή Βιβλιοθήκη – από μελέτες και έρευνες – μέσω των πληροφοριών που παρέχει στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό:
   Συμβάλει σημαντικά στην επιλογή ή τη τροποποίηση διαγνωστικών ή εργαστηριακών εξετάσεων που θα γίνουν σε ασθενείς.
   Συμβάλει ακόμα και στη τροποποίηση της αρχικής διάγνωσης, προς όφελος του ασθενούς.
   Συμβάλει στην επιβεβαίωση της διάγνωσης.
   Συμβάλει στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών.
   Συμβάλει στην αποφυγή νοσηλείας ή μείωση του χρόνου νοσηλείας, συμπληρωματικών εξετάσεων, γενικότερα κάθε οικονομικής επιβάρυνσης του Νοσοκομείου.
   Επηρεάζει θετικά τις νοσηλευτικές πρακτικές και βελτιώνει τις παρεχόμενες νοσηλευτικές υπηρεσίες.
   Συμβάλει στη συνεχόμενη επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση του Προσωπικού.
   Φαίνεται πως επηρεάζει τη θνησιμότητα των ασθενών.
   Υποστηρίζει τις ανάγκες πληροφόρησης των Νοσοκομειακών Ερευνητών, καθώς και των κλινικών ιατρών που εφαρμόζουν την έρευνα στη πράξη.

  1.3. Αρνητικό Κλίμα
  Εξαιτίας των παρακάτω λόγων, δημιουργήθηκε ένα αρνητικό κλίμα για τις Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες, ενώ, παράλληλα, αμφισβητήθηκε και η χρησιμότητά τους:
   Η ταχύτατη ανάπτυξη του διαδικτύου και η πληθώρα – όχι πάντα πραγματικών – πληροφοριών που προσφέρει.
   Η πεποίθηση ότι όλες οι πληροφορίες που προσφέρονται από το διαδίκτυο είναι δωρεάν ή μπορούν με κάποιο τρόπο να αποκτηθούν.
   Το τρομακτικά ανταγωνιστικό περιβάλλον στο χώρο της Υγείας.
   Το αυξανόμενο κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
   Η μείωση των κρατικών δαπανών για την Υγεία.
   Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
  Στην Ελλάδα, η παρατεταμένη χρηματοπιστωτική κρίση περιόρισε σημαντικά τη χρηματοδότηση του Συστήματος Υγείας, συνεπώς, των Νοσοκομείων και των Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών που λειτουργούν εντός τους.
  Το 2005, οι Lindberg και Humphreys προέβλεψαν ότι οι θέσεις εργασίας και οι λειτουργίες των Βιβλιοθηκονόμων που ασχολούνται με την Υγεία θα αλλάξουν μέχρι το 2015:‘’Θα είναι σύνηθες να βρίσκουμε Βιβλιοθηκονόμους, που εργάζονται ως μέλη των ομάδων υγειονομικής περίθαλψης, να συντάσσουν προτάσεις για επιχορήγηση, να υπηρετούν σε συμβούλια θεσμικών αναθεωρήσεων, να εργάζονται σε βάσεις δεδομένων Βιοπληροφορικής, να διδάσκουν μαθήματα Ιατρικής και να συμμετέχουν σε προγράμματα Παιδείας για την Υγεία, καθώς και σε ανάλογες συνεργασίες’’.

  1.4. Συμπεράσματα
   Οι Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες αποτελούν αναπόσπαστο λειτουργικό κομμάτι των Υπηρεσιών Υγείας που προσφέρονται σ’ ένα Νοσοκομείο.
   Η σύγχρονη εποχή επιβάλει τον εκσυγχρονισμό τους και την εναρμόνισή τους με τις λειτουργίες, τις υπηρεσίες και τις δυνατότητες της Πληροφοριακής Παιδείας.
   Ο Βιβλιοθηκονόμος αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο, τόσο σ’ αυτή τη προσπάθεια όσο και στη παροχή των Υπηρεσιών Υγείας, γενικότερα.

  Βιβλιογραφικές παραπομπές

  American National Standards Institute –ANSI. (1983). American national standard for library and information services and related publishing practices: library statistics. ANSI Z39.7. New York: The Institute, (p.24).
  American National Standards Institute – ANSI. (2001). American national standard for information services and use: metrics & statistics for libraries and information providers: data dictionary, ANSI/NISO Z39 draft 2001.
  Gluck, J.C. (2002). Standards for hospital libraries. Journal of the Medical Library Association, 90(4), 465 – 472.
  Lindberg, D. A. B., & Humphreys, B. L. (2005). 2015 — The Future of Medical Libraries. New England Journal of Medicine, 352(11), 1067-1070.
  Starr, Paul. (1982). The Social Transformation of American Medicine. NewYork: BasicBooks.

 • Comments are closed.