• Μ Α Ν Ι Φ Ε Σ Τ Ο

  Αγαπητές Κυρίες, Αγαπητοί Κύριοι,
  Η σκέψη να τεθούν θέματα παγκοσμίου ενδιαφέροντος προς συζήτηση, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών από όλους τους ενδιαφερομένους στον πλανήτη έγινε αφορμή για την σύσταση αυτού του forum το οποίο και σκεφτήκαμε να ονομάσουμε « Παγκόσμιο Φόρουμ Διανόησης » ( Π. Φ. Δ.), με την πεποίθηση ότι η διανόηση δεν είναι πολύ μακριά από την κοινή σκέψη.
  Έχοντας σαφώς ευμενείς διαθέσεις προς το κοινωνικό γίγνεσθαι και διάθεση για προβληματισμό,  ελπίζουμε να αποτελέσει μια τράπεζα συζητήσεων για θέματα που αφορούν την ανθρωπότητα. Ξεκινώντας λοιπόν την προσπάθεια αυτή, τέθηκαν πέντε αρχικά ερωτήματα τα οποία φαίνονται ακολούθως και αναζητούν την σκέψη και τον προβληματισμό σας.

  Από τα πνευματικά δικαιώματα των απανταχού γης δημιουργών η απόδοση του 2% στο ταμείο της  unicef. Τίθεται ως όρος προόδου της ανθρωπότητας. Οι επερχόμενες γενιές είναι το μέλλον της.

  Η πλήρης εξίσωση των δύο φύλλων (άνδρες-γυναίκες), επίσης ως όρος προόδου της ανθρωπότητας.  Είναι ακατανόητο να προχωράει ο κόσμος, με τον μισό του πληθυσμό.

  Η Τρίτη ηλικία να αναλάβει την διαχείριση του πολιτισμού ως μοχλός μίας παγκόσμιας πολιτιστικής  αναβάθμισης.

  Η άμεση σύνδεση της διανόησης με την νεολαία, με την επιδίωξη τη διεύρυνση της σκέψης , πέρα από την εξειδικευμένη γνώση, ως βασικός πυλώνας προόδου.

  Η διεύρυνση της πολιτικής αντιπροσώπευσης των πληθυσμών στα πλαίσια της δημοκρατίας.

  Κάθε ένας που ενδιαφέρεται με αυτούς τους προβληματισμούς, μπορεί να συμμετάσχει στο forum.  Υιοθετώντας το σήμα του forum (ηχητικό και οπτικό) συντονίζεται με άλλους ενδιαφερομένους και  συζητά. Έτσι κατοχυρώνεται το πρώτο βήμα προβληματισμού.
  Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ικανό ως βήμα προόδου. Καλούμε όλους τους πολίτες του κόσμου και  ιδιαιτέρως όλους τους διανοούμενους του κόσμου, να συμμετάσχουν στο φόρουμ ενεργά, θέτοντας  περισσότερους προβληματισμούς και απαντήσεις.
  Δεν υπάρχει ηγέτης στο φόρουμ. Όλοι είναι ίσοι εκπρόσωποι και όποιος θέλει μπορεί να γίνει  εκπρόσωπος.
  Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και διαδικασίες.  Δεν απαιτούνται χρήματα.
  Απαιτείται σκέψη και λίγος χρόνος από τους εκπρόσωπους (μία οποιαδήποτε ώρα την εβδομάδα).
  Το φόρουμ φιλοδοξεί να αποτελέσει μια συντονισμένη φωνή για όλα τα θέματα που χαρακτηρίζονται ¨δυσεπίλυτα¨.
  Φιλοδοξεί να στηρίξει πρωτοβουλίες οικολογικές όπως αυτή του ΑL GORE, και άλλες αντίστοιχης αξίας και ενδιαφέροντος.
  Η κεντρική σελίδα του φόρουμ, θα είναι μόνο για την ανακοίνωση θεμάτων που προτείνονται είτε προς συζήτηση, είτε συμβουλευτικά, από τον κάθε εκπρόσωπο.
  Με φιλικούς χαιρετισμούς και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ευελπιστώντας για έναν καλύτερο κόσμο,
  Παγκόσμιο Φόρουμ Διανόησης