• ΄΄Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες Ασθενών και Συνοδών: η περίπτωση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ΄΄

    22 Αυγούστου 2022

    Posted in: ΔΙΑΝΟΗΣΗ

    http://repository-asklepieio.ekt.gr/asklepius/handle/11642/505

    http://repository-asklepieio.ekt.gr/asklepius/bitstream/11642/505/1/Georgala.pdf

  • Comments are closed.