• Φόρος τιμής στον Γιάννη Ρίτσο

  30 Ιουλίου 2013

  Tags:
  Posted in: ΔΙΑΝΟΗΣΗ, ΠΟΙΗΣΗ

  ΚΑΠΝΙΣΜΈΝΟ ΤΣΟΥΚΆΛΙ

  Καὶ νὰ ἀδελφέ μου ποὺ μάθαμε νὰ κουβεντιάζουμε ἥσυχα κι ἁπλά.
  Καταλαβαινόμαστε τώρα, δὲν χρειάζονται περισσότερα.
  Κι αὔριο λέω θὰ γίνουμε ἀκόμα πιὸ ἁπλοί.
  Θὰ βροῦμε αὐτὰ τὰ λόγια ποὺ παίρνουνε τὸ ἴδιο βάρος
  σ᾿ ὅλες τὶς καρδιές, σ᾿ ὅλα τὰ χείλη.
  Ἔτσι νὰ λέμε πιὰ τὰ σύκα-σύκα καὶ τὴ σκάφη-σκάφη.
  Κι ἔτσι ποὺ νὰ χαμογελᾶνε οἱ ἄλλοι καὶ νὰ λένε,
  «Τέτοια ποιήματα, σοῦ φτιάχνουμε ἑκατὸ τὴν ὥρα.»
  Αὐτὸ θέλουμε κι ἐμεῖς.
  Γιατὶ ἐμεῖς δὲν τραγουδᾶμε γιὰ νὰ ξεχωρίσουμε ἀδελφέ μου ἀπ᾿ τὸν κόσμο.
  Ἐμεῖς τραγουδᾶμε γιὰ νὰ σμίξουμε τὸν κόσμο.

  …ἔχεις ἀκόμη νὰ κλάψεις πολὺ
  ὥσπου νὰ μάθεις τὸν κόσμο νὰ γελάει.

  Γιάννης Ρίτσος

 • Comments are closed.